Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny oraz literacki. Wszystkie informacje dotyczące konkursów znajdują się na poniższych plakatach.

16 września 2020 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym  Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Tym razem, ze względu na problemy organizacyjne,  młodzież musiała oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w szpitalu. 

16 września 2020 r. uczniowie klasy 2bLOp pod opieką p. Iwony Jończyk wzięli udział w plenerze malarskim. 

Z przyjemnością informujemy, że uczennica 2 klasy TGiPC po gimnazjum, Angelika Choim w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 zajęła 2 miejsce.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 8 września 2020 roku w trakcie poprawkowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego. Prosimy o zakrywanie ust i nosa maseczką/przyłbicą oraz stosowanie się do ogólnych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju kiermasz podręczników używanych nie może się odbyć. Istnieje możliwość umieszczania ogłoszeń o sprzedaży i kupnie podręczników na tablicy korkowej, którą udostępnia świetlica szkolna.

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego zdecydowanie różniło się od poprzednich, podczas których gromadziła się cała społeczność szkolna… Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie. Po powrocie do szkoły zdecydowana większość uczniów rozeszła się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1, ze względu na reżim sanitarny, w trosce o zdrowie uczniów i nauczycieli zdecydowała, że oficjalne przywitanie na sali gimnastycznej dotyczyć będzie jedynie klas pierwszych.

Legitymacje szkolne dla klas pierwszych

będą rozdawane przez wychowawców na rozpoczęciu roku szkolnego.

 

 

1 września 2020 roku odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego według przygotowanego harmonogramu. Prosimy o zakrywanie ust i nosa maseczką/przyłbicą oraz stosowanie się do ogólnych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej. Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.