Matura w 2023 roku

Informacje ogólne

Zestawienie głównych zmian na egzaminie maturalnym w 2023:

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

Harmonogram egzaminów w 2023 roku:

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

Możliwe dostosowania na egzaminie:

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Materiały i przybory pomocnicze:

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

 

Formuła 2023 - klasy IV LO (P)

Informacje o egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/

Matura w 2023 odbywa się w oparciu o wymagania egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/podstawa-programowa/

Podstawowym zestawem materiałów są informatory maturalne wraz z aneksami:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Warto skorzystać z bazy materiałów dodatkowych m.in. rozbudowane informacje z j. polskiego, zbiory zadań z matematyki, filmy na temat matury ustnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Komunikat w sprawie jawnych zadań w części ustnej z j. polskiego:

http://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

Formuła 2015 - klasy IV T (G)

Informacje o egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/

Matura w 2023 odbywa się w oparciu o wymagania egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/podstawa-programowa/

Podstawowym zestawem materiałów są informatory maturalne wraz z aneksami:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/informatory/

Warto skorzystać z bazy materiałów dodatkowych m.in. rozbudowane informacje z j. polskiego, zbiory zadań z matematyki, filmy na temat matury ustnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/materialy-dodatkowe/