Ułatwienia dostępu

 • Slajd3
 • Slajd2
 • Slajd1

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Język obcy: język angielski oraz do wyboru język rosyjski lub język hiszpański .

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski.

Kwalifikacje zawodowe:

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Do zadań technika grafiki i poligrafii cyfrowej należy m.in. przygotowywanie materiałów do druku z wykorzystaniem różnych programów graficznych oraz maszyn i urządzeń cyfrowych.

Celem kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowanie absolwenta do:

 • posługiwania się terminologią zawodową,
 • łączenia tekstów, wykresów, fotografii, tabelek w obrębie różnych publikacji drukowanych,
 • drukowania takich materiałów jak: ulotki, foldery, plakaty, billboardy, wizytówki, czasopisma, albumy, książki, etykiety, opakowania, materiały reklamowe
 • obsługiwania różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego,
 • rozmieszczania tekstów i grafik na arkuszu drukarskim,
 • obsługiwania cyfrowego systemu produkcyjnego stosowanego w poligrafii,
 • eksploatowania cyfrowego maszyn i urządzeń drukujących,
 • modelowania, drukowania i obrabiania wydruków 3D.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podjąć pracę w:

 • agencji reklamowej,
 • studium grafiki reklamowej lub fotograficznym,
 • drukarni lub pracowni poligraficznej,
 • prasie i telewizji
 • wydawnictwie

Może także założyć własną firmę – studio grafiki lub poligrafii cyfrowej.

Zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowaną kadrę,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie lekcyjne,
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
 • wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
 • miłą i przyjazną atmosferę.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus