Ułatwienia dostępu

 • Slajd3
 • Slajd2
 • Slajd1

Technik Ekonomista

Język obcy: język angielski oraz do wyboru język rosyjski lub język hiszpański .

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowany w zakresie rozszerzonym: geografia,  język angielski.

Kwalifikacje zawodowe:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek.

 

Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do: 

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

Technik ekonomista może podjąć pracę w:

 • firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • bankach, instytucjach finansowych, biurach rachunkowych,
 • urzędach gmin i miast,

Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowaną kadrę,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie lekcyjne,
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
 • wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
 • miłą i przyjazną atmosferę.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus