26 października 2020 r. laureaci konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji spotkali się w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby odebrać nagrody. Angelika Choim (2TGiPCg) zajęła drugie miejsce w tym ogólnopolskim konkursie, a jej praca znalazła się w wydanym kalendarzu.

„Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa są inne, niż prawa małości” -  Józef Piłsudski. Początek listopada jest szczególnym czasem, kiedy towarzyszy nam pamięć o zmarłych. Oderwani od codziennych obowiązków sprzątamy groby, zapalamy znicze.

Zarząd Powiatu Garwolińskiego przyznał na rok szkolny 2020/2021 stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego  Karolinie Majewskiej (4TGiPC) i Sylwii Woźniak (3dLO) za wybitne osiągnięcia i bardzo dobre wyniki w nauce.

Gratulujemy!

15 października 2020 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Niestety w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną to był dzień inny niż zwykle.

Każdy uczeń jest inny i wnosi do zespołu klasowego różne doświadczenia, zainteresowania i normy zachowania. "Dzięki działaniom integracyjnym możliwe jest zarówno lepsze poznanie siebie nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa."

28 lutego 2020 roku Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłosiło ogólnopolski  konkurs „Bitwa Warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków”. Konkurs adresowany był do uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych, a jego celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży najnowszą historią Polski, upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych.

Już 11 października pod hasłem TOTUS TUUS będziemy przeżywali jubileuszowy XX Dzień Papieski. W tym trudnym czasie, gdy wszystko wokół jest niepewne, gdy towarzyszy nam ciągły lęk, to warto pójść za przykładem Świętego Jana Pawła II, by powiedzieć Maryi, by powiedzieć Panu Jezusowi CAŁY TWÓJ! Może właśnie dzisiaj warto spróbować, zaufać chociaż trochę Temu, który wszystko oddał z miłości do Ciebie.

21 września klasa 2 TGiPCg korzystając z pięknej, jeszcze letniej pogody uczestniczyła w wycieczce integracyjnej połączonej ze zwiedzaniem zabytkowego dworku w Miętnem otoczonego parkiem. Jednym z piękniejszych zachowanych elementów parku krajobrazowego jest aleja lipowo – dębowa.

W środę obchodziliśmy Dzień Chłopaka, niektórzy uczniowie spędzili go inaczej niż zwykle, bo w Studio Buffo! Mogliśmy się przekonać, że "Metro" spektakl grany od 1992 roku, nie traci na aktualności.

W czasie trwania zdalnego nauczania, chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na plakat o patronie naszej szkoły Bohaterach Westerplatte.  

Nadesłane prace, które spełniały wymagania zawarte w regulaminie można było we wrześniu podziwiać na korytarzu głównego holu.