15 października 2020 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Niestety w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną to był dzień inny niż zwykle.

Każdy uczeń jest inny i wnosi do zespołu klasowego różne doświadczenia, zainteresowania i normy zachowania. "Dzięki działaniom integracyjnym możliwe jest zarówno lepsze poznanie siebie nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa."

28 lutego 2020 roku Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłosiło ogólnopolski  konkurs „Bitwa Warszawska w świadomości młodego pokolenia Polaków”. Konkurs adresowany był do uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych, a jego celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży najnowszą historią Polski, upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych.

Już 11 października pod hasłem TOTUS TUUS będziemy przeżywali jubileuszowy XX Dzień Papieski. W tym trudnym czasie, gdy wszystko wokół jest niepewne, gdy towarzyszy nam ciągły lęk, to warto pójść za przykładem Świętego Jana Pawła II, by powiedzieć Maryi, by powiedzieć Panu Jezusowi CAŁY TWÓJ! Może właśnie dzisiaj warto spróbować, zaufać chociaż trochę Temu, który wszystko oddał z miłości do Ciebie.

21 września klasa 2 TGiPCg korzystając z pięknej, jeszcze letniej pogody uczestniczyła w wycieczce integracyjnej połączonej ze zwiedzaniem zabytkowego dworku w Miętnem otoczonego parkiem. Jednym z piękniejszych zachowanych elementów parku krajobrazowego jest aleja lipowo – dębowa.

W środę obchodziliśmy Dzień Chłopaka, niektórzy uczniowie spędzili go inaczej niż zwykle, bo w Studio Buffo! Mogliśmy się przekonać, że "Metro" spektakl grany od 1992 roku, nie traci na aktualności.

W czasie trwania zdalnego nauczania, chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na plakat o patronie naszej szkoły Bohaterach Westerplatte.  

Nadesłane prace, które spełniały wymagania zawarte w regulaminie można było we wrześniu podziwiać na korytarzu głównego holu.

Kto z nas nie lubi wycieczek? Mile widziane są szczególnie te, które pozwalają nam poznać siebie nawzajem i oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków.

My, uczniowie 1b LO, szukaliśmy sposobu na połączenie aktywności z wypoczynkiem i, trzeba przyznać, udało się. Dzięki aktywnej strefie!

Po raz kolejny uczniowie z ULKS „Ekonomik” brali udział we współzawodnictwie sportowym regionu siedleckiego w roku szkolnym 2019/2020 i zajęli III miejsce. 

Zapraszamy do obejrzenia prac, które powstały w trakcie pleneru malarskiego 16 września 2020 r.