W dniu 9 listopada 2022 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, odbył się III Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotyczno–Religijnej „Młodzi dla Niepodległej”. Organizatorem festiwalu był Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i pani dyrektor Marzena Tudeka oraz nauczyciele p. Aneta Winek i p. Andrzej Ostolski. Do konkursu przystąpiła rekordowa liczba ponad 50 solistów z terenu powiatu garwolińskiego, którzy to mieli do przygotowania po dwa utwory, jeden o tematyce religijnej, a drugi o tematyce patriotycznej. C

10 listopada, jak co roku, w naszej szkole obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystego odśpiewania Hymnu Narodowego, złożenia kwiatów i zniczy przez p. dyrektor Marzenę Tudek, wicedyrektorów p. Edwarda Czypionkę, p. Tomasza Turka i p. Dariusza Stanaszka pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

10 listopada 2022 r. uczniowie odbyli wycieczkę do Lublina na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Na Wydziale Filologicznym uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez p. dr Weronikę Markowską „Jak zostać mistrzem wymowy rosyjskiej”.

9 listopada 2022 r. odbyła się II Konferencja Upowszechniająca Rezultaty Międzynarodowego Projektu E-STEPS (E-Skills Training on Employability Practices & Solutions) w ZS nr 1 w Garwolinie. Wszystkie produkty projektu były testowane na warsztatach, w których uczestniczyli, jako jedyni w Polsce, uczniowie naszej szkoły.

We środę 9 listopada w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie odbył się Konkurs Recytatorski Literatury Ukraińskiej. Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice: Daria Panaiotova, Sofia Chmyr, Julia Stankova z klasy 1OP i Oleksandra Starunchak (2aLO) (opiekun Wojciech Zając). Za wydeklamowanie wiersza autorstwa Lesi Ukrainki „Contra spem spero” Daria otrzymała II miejsce.

Z okazji 70-lecia istnienia, Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach wraz ze swoimi filiami, ogłosiła konkurs na plakat promujący bibliotekę. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, rozbudzanie inwencji twórczej i wrażliwości czytelniczej, wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Z naszej szkoły, pod kierunkiem pani Iwony Jończyk wpłynęło kilkanaście prac, które powstały podczas zajęć w pracowni komputerowej. W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęła nasza uczennica: Malwina Użyczyn z klasy 2TGiPC.

9 listopada 2022 r. był dniem ogólnopolskich olimpiad w naszej  szkole. Uczniowie z klasy 3TEp i 3TRachp, wzięli udział w XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, która odbywała  się pod hasłem „ W świecie rosnącej inflacji. Wymiar makro– i mikroekonomiczny”, organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Natomiast uczniowie z klasy 4TRachp i 4TRachg  uczestniczyli w VII edycji Olimpiady Statystycznej, organizowanej przez GUS oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

9 listopada 2022 r. odbyło się zakończenie Międzynarodowego Projektu E-STEPS E-Skills Training on Employability Practices & Solutions, w którym wzięli udział, jak jedyni w Polsce, uczniowie naszej szkoły. Konsorcjum tworzy 5 organizacji z Polski, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Słowenii. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie „Euro Lider” z Lublina, pozostali partnerzy to: ERIFO z Rzymu, Valencia Inno Hub z Walencji, Know and Can Association z Sofii i University of Maribor z Mariboru.

4 listopada 2022 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, w której udział wzięło 29 uczniów naszej szkoły. Test składał się ze zróżnicowanych zadań typu transformacja i parafraza zdań, wstawianie, wybór wielokrotny i tłumaczenie, uwzględniających zarówno skomplikowane zagadnienia gramatyczne, jak i leksykalne.

27 października 2022 r. odbyła się Mazowiecka Gala „Rodacy Bohaterom” podsumowująca akcję prowadzoną przez Stowarzyszenie Odra–Niemen. Oddział Mazowiecki. Nasza szkoła, która w poprzednim roku zorganizowała zbiórkę produktów żywnościowych dla kombatantów z Kresów Wschodnich otrzymała oficjalne podziękowania za wsparcie i aktywny udział w programie.