W ramach Dni Języka Rosyjskiego oraz Kultury Słowiańskiej 9 czerwca odbyły się dwa ogólnopolskie konkursy on-line конкурс эссе oraz конкурс чтецов «Слова, идущие от сердца» zorganizowane przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

W związku z Covid–19 oraz wytycznymi GIS prosimy Maturzystów  o wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie. Należy zastosować się do zmieszczonego harmonogramu. 

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 24 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z fizyki i historii.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 19 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z geografii i historii sztuki.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 18 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego język niemiecki.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 17 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z chemii i informatyki.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 16 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z biologii i wiedzy o społeczeństwie.

Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 15 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z matematykifilozofii