PLAN PRACY
 ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

  1. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

L.p.

Wydarzenie

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2

Semestry klas programowo najwyższych

sem.1: 01.09.2022 r. - 18.12.2022 r.

sem.2: 19.12.2022 r. - 28.04.2023 r.

3

Semestry pozostałych klas

sem.1: 01.09.2022 r. - 22.01.2023 r.

sem.2: 23.01.2023 r. - 23.06.2023 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.

5

Ferie zimowe

13 lutego – 26 lutego 2023 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

7

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

28 kwietnia 2023 r.

8

Egzamin maturalny

4 – 23 maja 2023 r.

9

Egzamin zawodowy (Sesja: Zima 2023)

09 – 21 stycznia 2023 r.

10

Egzamin zawodowy (Sesja: Lato 2023)

01 – 18 czerwca 2023 r.

11

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

12

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

13

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(bez konieczności odpracowania)

31 października 2022 r. – przed 1.11.2022

Na egzamin zawodowy – 3 dni

9 czerwca 2023 r. – po Bożym Ciele

2 maja 2023 r.

Egzamin maturalny:

04.05.2023 - j. polski

05.05.2023 - j. angielski pp

08.05.2023 - matematyka

09.05.2023 - j. angielski pr

 

  1. Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

Rodzaj zadania

Klasy maturalne

Klasy pozostałe

Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za semestr 1

14.11.2022 r.

16.12.2022 r.

Ostateczny termin wpisu ocen za semestr 1 do Librusa

13.12.2022 r.

17.01.2023 r.

Termin klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

14.12.2022 r.

18.01.2023 r.

Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen końcoworocznych

24.03.2023 r.

19.05.2023 r.

Ostateczny termin wpisu ocen końcoworocznych do Librusa

21.04.2023 r.

16.06.2023 r.

Termin końcoworocznej rady pedagogicznej

24.04.2023 r.

19.06.2023 r.

 

Dni otwarte:

16.11.2022

22.03. 2023

  1. 05. 2023

 

Zebrania z rodzicami:

21.09.2022 – klasy pierwsze

22.09.2022 – klasy starsze

14.12.2022 – klasy maturalne

18.01.2023 – zebranie dla wszystkich klas