PLAN PRACY
 ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

  1. Kalendarz roku szkolnego:

L.p.

Wydarzenie

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2

Semestry klas programowo najwyższych

sem.1: 01.09.2021 r. - 19.12.2021 r.

sem.2: 20.12.2021 r. - 29.04.2022 r.

3

Semestry pozostałych klas

sem.1: 01.09.2021 r. - 30.01.2022 r.

sem.2: 31.01.2022 r. - 24.06.2022 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.

5

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

7

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

29 kwietnia 2022 r.

8

Egzamin maturalny

4 – 20 maja 2022 r.

9

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017)

11.01.2022 - 06.02.2022

10

Egzamin zawodowy (formuła 2019)

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

11.01.2022 - 22.01.2022

10

Egzamin zawodowy (formuła 2019)

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

02.06.2022 - 19.06.2022

11

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

12

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

13

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(bez konieczności odpracowania)

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

11 stycznia 2022 r. (egzamin zawodowy)

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Egzamin maturalny:

04.05.2022 j. polski

05.05.2022 matematyka

06.05.2022 j. angielski pp

09.05.2022 j. angielski pr

 

  1. Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

Rodzaj zadania

Klasy maturalne

Klasy pozostałe

Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za semestr 1

14.11.2021 r.

23.12.2021 r.

Ostateczny termin wpisu ocen za semestr 1 do Librusa

14.12.2021 r.

24.01.2022 r.

Termin klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

15.12.2021 r.

26.01.2022 r.

Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen końcoworocznych

20.03.2022 r.

15.05.2022 r.

Ostateczny termin wpisu ocen końcoworocznych do Librusa

22.04.2022 r.

15.06.2022 r.

Termin końcoworocznej rady pedagogicznej

25.04.2022 r.

20.06.2022 r.

 

Dni otwarte- 17.11. 2021, 5.01.2022, 23.03. 2022, 18. 05. 2022 w godzinach 16.30- 18.30