Przewodniczący: Rafał Talarek 2dLO

Zastępca: Krzysztof Baran 4TGiPCp

Zarząd: Maja Skurka 4TGiPCp, Kamila Więckowska 1dLO

Wolontariat: Szymon Tudek 3TIp, Mateusz Guzowski 4TIp

opiekun Samorządu Uczniowskiego Natasza Mikulska


Regulamin Samorządu Uczniowskiego