Przewodniczący SU: Jakub Ochnio

Zarząd SU: Weronika Kasznia, Natalia Topór, Karolina Trzpil

opiekun Samorządu Uczniowskiego Natasza Mikulska


Regulamin Samorządu Uczniowskiego