Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 Nr rachunku bankowego: 24 9210 0008 0000 7751 3000 0010 

Prosimy podać imię, nazwisko i klasę ucznia.

 

 Harmonogram spotkań Rady Rodziców

20.09.2023

15.11.2023

13.12.2023

03.04.2024

22.05.2024

 

 

 

Członkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023