Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 Nr rachunku bankowego: 24 9210 0008 0000 7751 3000 0010 

 

 Harmonogram spotkań Rady Rodziców

12.09.2022

22.09.2022

16.11.2022

18.01.2023

22.03. 2023

24.05. 2023

 

 

Członkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Rak Blanka

Paziewski Sławomir

Zalech Krzysztof

Zawadka Renata

Łagowska Marzena

Michalik Klaudia

Pawlik Agnieszka

Napłoszek Olga

Trzpil Sylwia

Siwek Barbara

Tchorek Andrzej

Piórkowska Agnieszka

Prządka Małgorzata

Rękawek Jacek

Rak Monika

Zaręba Anna

Chudek Katarzyna

Lemieszkiewicz Emilia

Rosa Stermach - Aneta

Fijołek Ireneusz

Michalik Magdalena

Kuszpit Monika

Fidala Marta

Gromuł Beata

Tylman Barbara

Piłka Magdalena

Zegadło Monika

Konopacka Kinga

Poszytek Katarzyna

Witkowska Ewa

Mąkowska Dominika

Cabaj - Wiater Iwona

Koźlak Michał

Mróz Małgorzata

Borowa Aneta

Paciorek Monika

Zalech Krzysztof

Przybysz Elżbieta

Świętochowska Sylwia

Nasiłowska Katarzyna

Pawlak Sławomir

Piskorz Marzena

Zawadka Edyta