Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Marzena Tudek


Wicedyrektor ds.  wychowawczych

mgr Dariusz Stanaszek

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

mgr Edward Czypionka

Wicedyrektor ds.  kształcenia zawodowego i dorosłych

mgr Tomasz Turek

 

Dyrekcja 2020