logo nowe2 1

 

Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte to placówka z bogatą historią i tradycją, na którą ogromny wpływ miały zmiany ustrojowe zachodzące w kraju i kolejne reformy oświaty. Ten stan odwzorowują choćby nazwy. W 1961 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podjęło decyzję o powołaniu w Garwolinie szkoły średniej typu ogólnoekonomicznego, która otrzymała nazwę Technikum Ekonomiczne nr 1. Jednak już 1 września 1971 roku nastąpiła oficjalna zmiana nazwy Szkoły na Liceum Ekonomiczne. W 1974 roku Liceum Ekonomicznemu  nadano imię Franciszka Stefczyka. Nastąpiła również zmiana nazwy Szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 1, by już wkrótce zmienić na Zespół Szkół, z powodu utworzenia dodatkowych oddziałów. W 1981 roku Szkoła powiększa się o Zasadniczą Szkołę Zawodową Krawiecką i Technikum Odzieżowe. W latach 1989-1999 funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Kadr Centrali BGŻ, którego głównym zadaniem jest prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu informatyki. W 1990 roku powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kierunek sprzedawca. w roku szkolnym 1991/1992 po raz pierwszy rozpoczęto nabór do II Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Handlowego, a w 1996/1997 Zespół Szkół otrzymuje imię Bohaterów Westerplatte.Uchwałą Rady Powiatu Garwolińskiego dnia 5 listopada 2003 roku dotychczasową nazwę Szkoły zmieniono na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 roku zostało powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego, które prowadziło kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmowało działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. W związku z nastąpiła kolejna zmiana nazwy zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte. W związku z kolejną reformą oświaty, która łączyła się z likwidacją gimnazjum, w roku szkolnym 2018/2019 nazwa została zmieniona na Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte.

Pozostałe informacje dotyczące Historii Szkoły znajdują się zakładkach podzielonych chronologicznie na trzy części.