Język obcy: język angielski oraz do wyboru język rosyjski lub język niemiecki.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: geografia,  język angielski.

Kwalifikacje zawodowe:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 

Celem kształcenia w zawodzie technik reklamy jest przygotowanie absolwenta do:

 • prowadzenia firm reklamowych,
 • tworzenia dokumentacji związanej z przygotowaniem kampanii reklamowej,
 • kierowania zespołami ds. promocji,
 • profesjonalnego budowania strategii PR oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firm i budowania dobrych relacji z otoczeniem,
 • zarządzania kampanią reklamową,
 • wykonywania przekazu reklamowego.

 

Technik reklamy może podjąć pracę w:

 • agencjach reklamowych (na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer),
 • agencjach public relations,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych,
 • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

Zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowaną kadrę,
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie lekcyjne,
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
 • wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
 • miłą i przyjazną atmosferę.