Termin rozpoczęcia rekrutacji to 15 maj 2023 !!!

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

kliknij tutaj

BEZPOŚREDNI LINK DO REJESTRACJI KANDYDATA

 

Kalendarz Rekrutacji 2023

 

 Podręcznik dla kandydata

Powiatowy Regulamin Rekrutacji 2023

Szkolny Regulamin Rekrutacji 2023 

 

W szkole znajduje się stanowisko pomocy technicznej na którym można przygotować i wydrukować wniosek rekrutacyjny.

Skorzystanie ze stanowiska pomocy technicznej jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (25)682-30-71.


 

Planowane klasy w roku szkolnym 2023/2024

 

TECHNIKUM

Pięcioletni cykl kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Czteroletni cykl kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 

 

 Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROCESU REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE          

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Adres: ul. Kościuszki 53, 08 – 400 Garwolin, telefon/faks: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (25) 684 25 21 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie w pokoju nr 218.

  3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku realizacją zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe związanych z realizacją zadań  dydaktycznych, opiekuńczych  i  wychowawczych w placówce.

  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z art. 160 ustawy z dnia z dnia14grudnia 2016r.Prawo oświatowe.

  7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.