W listopadzie zakończył się projekt POWER na zasadach ERASMUS+ finansowany ze środków Uni Europejskiej, dzięki któremu 25 uczniów i 20 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 CKU w Garwolinie, mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe za granicą.

 

W związku z tym odbyła się w szkole uroczystość podsumowująca i promująca projekt. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście między innymi dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Jerzy Duchna, dyrektor szkoły Hanna Wilczek, nauczyciele, uczniowie którzy zakończyli udział w projekcie, oraz ci którzy w obecnym i przyszłym roku szkolnym również wezmą udział w takim przedsięwzięciu. Prowadzącym spotkanie i jednocześnie koordynatorem projektu był nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Tomasz Turek.

W ramach praktyk w kwietniu grupa 25 uczniów Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego wraz z opiekunami przebywała w Rimini we Włoszech .
Praktyka zawodowa przebiega zgodnie z polską podstawą programową co oznacza, że uczniowie wykonywali zadania określone dla danego profilu kształcenia zawodowego. Grupa informatyków odbyła dwutygodniową praktykę w firmie "MakeRn". Grupa ekonomistów miała okazję poznać różne rodzaje dokumentów w firmie” Volontarminii”, pomagać w ich tworzeniu, poznać specyfikę włoskiego przedsiębiorstwa, posłuchać wykładu na temat ekonomii we Włoszech, oraz na temat turystyki w Riminii i jej wpływu na ekonomię regionu.
Praktyka zawodowa to nie tylko zdobywanie doświadczeń w określonym kierunku, ale również praca w międzynarodowym środowisku, która wpłynęła na samodzielność, przedsiębiorczość, postawy otwartości i tolerancji. Założeniami projektu było również rozwijanie i kształtowanie kluczowych kompetencji np.: umiejętność posługiwania się językiem obcym, kompetencje społeczne, obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się oraz kompetencje informatyczne.

Organizatorzy wyjazdu zagwarantowali uczestnikom zakwaterowanie w centrum miasta, wyżywienie, kieszonkowe, oraz bogaty program kulturalny: wieczór z kuchnią włoską - wizyta we włoskiej restauracji, wizyta w gospodarstwie agroturystycznym, zwiedzanie Riminii, Ravenny, San Marino, Riccione i Wenecji.

Na uroczystości podsumowującej projekt uczniowie otrzymali dokumenty Europass Mobilność i inne cenne certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk w kraju UE nadając zdobytym kwalifikacjom wymiar europejski. Dzięki temu mogą starać się o pracę w kraju członkowskich i być konkurencyjni na europejskim rynku pracy. Ogromnie cieszy nas fakt, że jest to kolejna już grupa uczniów naszej szkoły, której kwalifikacje będą uznawane we wszystkich krajach UE

W czerwcu również w ramach projektu POWER dwudziestu nauczycieli ZSP CKU nr 1 w Garwolinie poszerzało swoje kwalifikacje. Ideą przewodnią wyjazdu było zdobycie nowych wiadomości związanych z działaniem szkolnictwa zawodowego w systemie edukacyjnym Włoch. Wśród wyjeżdżających znaleźli się nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, informatycznych oraz języka angielskiego zawodowego.

Odbyli oni wizytę w szkole „Einaudi” i spotkali się z wicedyrektorami tej dużej placówki edukacyjnej w Rimini. Wielkie zaciekawienie wzbudzały szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły m.in. dziesięciostopniowa skala ocen, chodzenie do szkoły w sobotę, skreślanie z listy klasy przy frekwencji poniżej 25 % czy fakt braku promocji z powodu niewłaściwej oceny z zachowania. Nauczyciele pytali niezwykle dokładnie o „włoskie” sposoby rozwiązywania palących nas problemów i otrzymali bardzo wiele rad, które można zastosować także w naszej szkole.

Nauczyciele spotkali się również z właścicielem rodzinnej firmy ekonomicznej prowadzącym restaurację „La Nave” w Rimini. Po wysłuchaniu informacji na temat realiów ekonomicznych Włoch, mogli zadać wiele pytań dotyczących systemu ekonomicznego Włoch, oraz sposobów prowadzenia własnej firmy.

Interesujące dla informatyków było spotkanie z dyrektorem firmy „MakeRn”. Nowoczesne technologie informatyczne, druk 3D w praktyce oraz perspektywy rewolucji przemysłowej związanej z drukarkami 3D to tematy, nad którymi dyskutowano w czasie tego niezwykle praktycznego i poglądowego spotkania.

Nauczyciele zostali zaproszeni na spotkanie z przewodniczącym komisji oświatowej, radnym Matia Morolli zajmującym się szkolnictwem w całej prowincji Rimini. W Ratuszu Rimini mogli spojrzeć na szkolnictwo włoskie z perspektywy osób decydujących o jego kształcie i wartości oraz zapytać o perspektywy jego rozwoju i dowiedzieć się o najważniejszych problemach, z którymi muszą mierzyć się osoby zarządzające oświatą.

Oprócz doskonalenia zawodowego nauczyciele mieli również okazję zwiedzić interesujące miejsca między innymi Rimini, San Marino i Ravennę i Wenecję.
Uroczystość podsumowująca była również wspaniałą okazją do wręczenia nauczycielom dokumentów Europass Mobilność i certyfikatów potwierdzających odbycie doskonalenia zawodowego w kraju UE.

Zaproszone osoby miały okazję zobaczyć prezentację, zdjęcia i filmy zarówno z wyjazdu uczniów jak i nauczycieli, oraz wysłuchać ciekawych opowieści uczestników projektu.
W obecnym roku szkolnym w Ramach programu ERASMUS+ grupa 50 uczniów technikum ekonomicznego, informatycznego i graficznego, oraz grupa 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjedzie na podobne praktyki i szkolenia tym razem do Włoch i Hiszpanii.

W kolejnych latach szkolnych będziemy się starać aby najlepsi uczniowie wszystkich techników mieli okazję odbywać praktyki w różnych krajach Uni Europejskiej.