W miesiącach styczeń – czerwiec 2009 roku nasza szkoła realizowała program Polskiej Akcji Humanitarnej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, zatytułowany „Szkoła Globalna”.

Program składał się z trzech etapów: nauka o sprawach globalnych, badanie szkoły i akcja przeprowadzona przez uczniów.

W realizacji programu udział wzięło ponad 20 nauczycieli różnej specjalności. Przeprowadzonych zostało ponad 110 zajęć lekcyjnych z zakresu edukacji globalnej. Zajęcia odbyły się w 34 klasach na lekcjach między innymi: geografii, historii, języka polskiego oraz na przedmiotach ekonomicznych.

 W realizację drugiego etapu programu bezpośrednio zaangażowane były dwie klasy pierwsze technikum ekonomicznego – klasa A i C.

W ramach trzeciego etapu uczniowie zajęli się realizacją akcji związanej ze zmianą klimatu. Poznali zmiany klimatu jako jedno z największych wyzwań naszych czasów, dramatyczny wpływ tych zmian na życie każdego z nas, jak i całej planety, zastanawiali się jak można pomóc i przeciwdziałać destrukcyjnym skutkom tych zmian. Skupiliśmy się na problemie braku wody pitnej na świecie.

W ramach realizacji akcji:

wzięliśmy udział w kampanii realizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i telewizję TVN – „Podziel się kropelką”, w ramach której sprzedaliśmy 2004 butelki wody mineralnej, ze sprzedaży której dochód został przeznaczony na budowę studni w Sudanie,

wykonaliśmy 5 gazetek tematycznych,

na dolnym holu przygotowaliśmy wystawę plakatów wykonanych przez uczniów naszej szkoły,

kilkakrotnie odtwarzane były audycje w radiowęźle szkolnym,

na dolnym holu rozwiesiliśmy hasła dotycząc oszczędzania między innymi wody i energii – zgodnie z hasłem: ograniczaj, oszczędzaj, odzyskuj,

nagłośniliśmy „Święto wody”,

W realizację trzeciego etapu najbardziej zaangażowani byli uczniowie klasy IA technikum ekonomicznego.

Przed akcją i po jej zakończeniu w 10 klasach   ( badaniami objęliśmy 289

uczniów) przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą zużycia wody oraz zasad korzystania z niej. Pocieszającym jest fakt, że po zakończeniu akcji uczniowie zrozumieli, docenili konieczność oszczędzania wody oraz uświadomili sobie, że każdy z nas może coś w tym zakresie zrobić, że takimi małymi kroczkami możemy ocalić naszą planetę przed destrukcją. Trzeba tylko chcieć...

Wnioski:
 

nadal na zajęciach lekcyjnych realizować będziemy tematy i ćwiczenia z przewodnika zgodnie z podstawą programową poszczególnych przedmiotów lub dodamy do materiału nauczania z wybranych przedmiotów ekonomicznych,

w działaniach pozalekcyjnych w miarę możliwości i potrzeb nawiązywać będziemy do tematyki trzech akcji: praw człowieka, sprawiedliwego handlu oraz zmian klimatu,

będziemy wychowywać uczniów w duchu tolerancji, wrażliwości, szacunku dla drugiego człowieka oraz rozumienia, że nasze codzienne, drobne decyzje mają wpływ na innych.

                                                                      Koordynatorzy projektu:

                                                                                      Anna Maszkiewicz

                                                                                      Celina Zych