Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski.

Język nowożytny: język angielski oraz do wyboru język rosyjski lub język niemiecki.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka.

Język nowożytny: język angielski oraz do wyboru język rosyjski lub język niemiecki.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Język nowożytny: język angielski oraz do wyboru język rosyjski lub język niemiecki.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 
Języki nowożytne: język angielski oraz do wyboru: język rosyjski lub język niemiecki.
 

Język obcy: język angielski , język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

Język obcy: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.

Język obcy: język angielski , język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowany w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka.

Język obcy: język angielski , język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie.

Język obcy: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

Język obcy zawodowy: język angielski.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka.