6 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte po raz kolejny odbyła się MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA.

Była ona częścią XXXV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO organizowanego pod patronatem Pana Starosty, Marka Chciałowskiego, przez Polską Fundację Kościuszkowską.
Program konferencji obejmował następujące wykłady:
Dr Włodzimierz Kostecki – „Duchowieństwo w insurekcji kościuszkowskiej”
Dr Michał Kalbarczyk – „ Siostrzeńcy Tadeusz Kościuszki gen. Sykstus Estko (1776-1813) i kpt. Tadeusz Estko (1770-1812)”
Dr Leszek Marek Krześniak – „O pomniku Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie”.
Kolejnym punktem były wystąpienia uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w których młodzi historycy wykazali się wyjątkową znajomością tematyki kościuszkowskiej.
Cześć oficjalną zakończył występ zespołu ludowego „Przedświt” z Białorusi.
Konferencji towarzyszyła również wystawa obrazów o tematyce kościuszkowskiej autorstwa Hakoba Mikayelyana z Armenii.