Hasłem tegorocznej jubileuszowej edycji „Sprzątania świata” jest:

„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Głównym celem tej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata.

 

20 września 2018 roku uczniowie klasy Ia Technikum Ekonomicznego zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, grabie i miotły wyruszyli w teren. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszyscy uczniowie pozytywnie zmotywowani szczytnym celem solidnie posprzątali teren wokół szkoły i pobliskiego osiedla. Worki z posegregowanymi śmieciami złożono w wyznaczonym miejscu. Koordynatorem akcji w naszej szkole była p. Aneta Winek i p. Maria Kowalczyk.