W związku z planami Ministerstwa Edukacji dotyczącymi wydłużenia przerw w szkołach zasięgnęliśmy opinii naszej społeczności szkolnej w formie referendum. W przededniu Międzynarodowego Dnia Demokracji, 14 września samorząd szkolny zorganizował głosowanie w którym wzięło udział 479 uczniów. Przytłaczająca większość osób biorących udział w głosowaniu wyraziła sprzeciw zmianie długości trwania przerw (96.83% głosów). Referendum towarzyszyła również akcja Młodzi mają głos- zachęcająca pełnoletnią młodzież do udziału w wyborach samorządowych 21 października.

Opiekun Samorządu uczniowskiego

Natasza Mikulska

referendum