8 listopada 2023 r. odbył się etap szkolny VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej. Jej zakres tematyczny obejmuje nauki społeczne, ekonomię i rachunkowość z uwzględnieniem elementów prawa, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i oczywiście matematyki.

Do I etapu podeszło siedmiu uczniów: Kacper Miernicki, Szymon Wielgosz, Sylwia Penszkal, Szymon Belka, Piotr Dudek, Wojciech Dudek i Mateusz Witak. Nauczycielką odpowiedzialną za przygotowanie jest p. Maria Kowalczyk.

Życzymy dalszych sukcesów!