15 września 2023 roku maturzyści z Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technikum Reklamy, Technikum Rachunkowości  oraz Technikum Informatycznego wzięli udział w Salonie Maturzystów „Perspektywy” w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. To wydarzenie przyciągnęło bardzo dużo młodych ludzi, którzy mogli poznać ofertę edukacyjną uczelni z całej Polski i odebrać bezpłatny informator.

Mieli też możliwość uczestniczyć w ciekawych prelekcjach i wykładach, poświęconych samemu egzaminowi maturalnemu. Opiekę nad uczniami sprawowały p. Marzena Tudek, p. Marzena Mikulska oraz p. Małgorzata Mąkosa. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.