17 września 1939 r., 84 lata temu Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny, łamiąc prawo międzynarodowe i polsko-radziecki pakt o nieagresji z 1932 r. oraz protokół „o dobrosąsiedzkich stosunkach” z 1938 r. dokonała napaści na II Rzeczpospolitą, walczącą już od 1 września z III Rzeszą. W ten sposób ZSRR wypełniał sojusznicze zobowiązania wobec Niemiec zawarte w Pakcie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku.

Agresja ta zmusiła Polskę do walki na dwa fronty, z dwiema potęgami militarnymi. Traktat o granicach i przyjaźni między III Rzeszą a ZSRR, tzw. II traktat Ribbentrop-Mołotow, podpisany 28 września 1939 r., ustalił czwarty rozbiór Polski. Aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczypospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln. 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Dzisiejsza rocznica to jednocześnie  światowy  Dzień Sybiraka, który upamiętnia ludzi zesłanych i przymusowo osiedlonych na Syberii. Niech pamięć o tych wydarzeniach i ich ofiarach będzie wyrazem sprzeciwu i potępienia zbrodniczych, ludobójczych działań, tak by okrucieństwo, jakie wydarzyło się ponad 80 lat temu, nigdy już się nie powtórzyło.