Co roku podczas akcji „Narodowego Czytania” wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Dziś, 11 września 2023 r., spotkaliśmy się na Rynku w Żelechowie z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Prezentowane przez uczniów fragmenty utworu pozwoliły na nowo odkryć atmosferę tego dzieła.

Cudowne opisy nadniemeńskiej przyrody oraz historie umieszczone na kartach powieści przybliżyli nam uczniowie: Alicja Bembnowicz, Amelia Mućko, Stanisław Kuszpit (op. p. Agnieszki Stanaszek, p. Emilia Zalech).

Tekst: p. Angelika Chabrowska