W ramach obchodów Święta Narodowego 3 Maja w dniu  27 kwietnia 39 uczniów naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy historycznej„Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.”Celem konkursu było propagowanie historii narodowej, postaw patriotycznych i obywatelskich oraz uczczenie pamięci twórców Konstytucji 3 Maja.

Wydarzenie po raz kolejny zostało zorganizowane  przez Departament Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Wojskową Akademię Techniczną i miało formę quizu online. W konkursie uczestniczyło ok. 800 uczniów z Polski. Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskały uczennice: Karolina Barud (1bLO), Justyna Masna (1aTG), Amelia Rykiel (2TRek) i Amelia Szpicka (3aLO). Gratulujemy wiedzy, dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do uczestniczenia w kolejnych edycjach! Szkolną koordynatorką konkursu była p. Agnieszka Czypionka. Dodatkowo na holu dolnym naszej szkoły została przygotowana tablica informacyjna przez uczniów klasy 2 TRach, poświęcona uchwaleniu konstytucji 3 maja 1791 r. (op. Elżebieta Szostak).