W czwartek 27 kwietnia w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Ziemi. W tematykę tego dnia wprowadził nas pan dyrektor Dariusz Stanaszek, a ciekawą lekcję ekologii, geografii i historii pokazał wybranym klasom zgromadzonym w auli p. Dariusz Brzozowski. W swojej prezentacji przedstawił historię Dnia Ziemi, który obchodzimy od 1970 roku, opisując największe problemy ekologiczne, z jakimi mierzyliśmy się przez kolejne dekady aż do dnia dzisiejszego

(skażenie środowiska chemikaliami, katastrofy tankowców i elektrowni jądrowych, podpalenie szybów naftowych w Zatoce Perskiej, wycinanie lasów deszczowych, huragany i powodzie, dziura ozonowa, efekt cieplarniany i inne). Zobaczyliśmy też liczne działania, które zostały podjęte żeby poprawić trudną sytuację naszej planety (liczne rozwiązania prawne, które mają zapobiec zanieczyszczaniu środowiska i zatrzymać efekt cieplarniany, działania ludzi zaangażowanych w ochronę zagrożonych gatunków, bank nasion i inne działania ekologiczne). Co będzie dalej z Ziemią? Wszystko zależy od Ciebie! Wszystko jest w Twoich rękach! Działaj! Tego dnia odbyły się dwa konkursy o tematyce ekologicznej oraz Konkurs o życiu Marii Skłodowskiej–Curie. Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy, laureatom gratulujemy. Dzień Ziemi to także okazja do przypomnienia, że rok 2023 jest obchodzony w Polsce jako rok Mikołaja Kopernika, którego życie i osiągnięcia przybliżył w kolejnej prezentacji pan Dariusz Brzozowski. Z tej okazji na górnym holu przy strefie relaksu można było obejrzeć gazetkę tematyczną oraz wziąć udział w konkursie o życiu i osiągnięciach naszego znamienitego astronoma.  Z okazji Dnia Ziemi uczniowie przygotowali też plakaty tematyczne, które ozdobiły naszą szkołę. Na górnym holu przy strefie relaksu można było zapoznać się z tematyką dotyczącą profilaktyki zdrowotnej zgodnie z hasłem: Bądź zdrów, żyj eko! Za przygotowanie Dnia Ziemi dziękuję wszystkim zaangażowanym nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, a także panu Jackowi Dębkowi, który służył swoją pomocą w czasie konkursu online.

Agnieszka Nowak