18 stycznia 2023 r. w auli szkolnej odbyło kolejne spotkanie mające przybliżyć praktyczne aspekty pracy księgowego w którym uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Prelekcję na temat „Dokumentowania transakcji dla celów podatku od towarów i usług” wygłosiła Renata Mościcka, specjalista z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Spotkania odbywają się z wykorzystaniem technik oraz metod komunikacji na odległość i są organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Warszawie.