W dniu 9 listopada 2022 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, odbył się III Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotyczno–Religijnej „Młodzi dla Niepodległej”. Organizatorem festiwalu był Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i pani dyrektor Marzena Tudeka oraz nauczyciele p. Aneta Winek i p. Andrzej Ostolski. Do konkursu przystąpiła rekordowa liczba ponad 50 solistów z terenu powiatu garwolińskiego, którzy to mieli do przygotowania po dwa utwory, jeden o tematyce religijnej, a drugi o tematyce patriotycznej. C

Celem festiwalu było promowanie wartości patriotycznych, prezentacja dorobku artystycznego solistów, inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań, doskonalenie warsztatu, konfrontacja, oraz aktywizacja środowisk twórczych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Burmistrz Miasta Garwolin Marzena Świeczak, Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, oraz Prezes Lechpol Electronics Zbigniew Leszek. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, który podziękował za zaangażowanie w organizację Festiwalu na stałe już wpisanego w kalendarz Powiatu Garwolińskiego. Cieszy fakt, że młodzi ludzie tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie – zauważył starosta – Cennym jest, że młodzi ludzie pamiętają o historii naszych przodków, zarówno w formie patriotycznej jak i religijnej. Szczególne podziękowania Starosta skierował do kadry pedagogicznej za zaangażowanie w przygotowanie uczestników do konkursu. Idea takiego muzycznego świętowania 104-lecia Niepodległości, którą obchodzimy 11 Listopada 2022 r. zrodziła się z przekonania, iż muzyka była i jest ważnym spoiwem naszej kultury, codziennej i odświętnej. W przeszłości towarzyszyła walce o przetrwanie, łączyła nas i wzmacniała naszą tożsamość narodową. Dzisiaj zabytki polskiej kultury muzycznej i wciąż popularne pieśni patriotyczne, wzbogacają świadomość naszych doświadczeń kulturowych z odległej i niedawnej przeszłości. Świętowanie 11 listopada jest coroczną okazją do zjednoczenia wokół wartości nadrzędnej,  jaką jest niepodległe państwo polskie  – podkreślają organizatorzy.

Prezentowane utwory oceniało jury w składzie: Tadeusz Talarek, Janusz Wardak,  Marcin Borowski. Jury w tym składzie zdecydowało przyznać nagrody następującym wykonawcom:

Grand Prix

Jolanta Błażejczyk - Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie.

Kategoria I  (klasy 4–6)

I miejsce – Antonina Baduchowska – Szkoła Podstawowa w Michałówce.

II miejsce – Róża Kosiec – Szkoła Podstawowa w Trojanowie.

                  Piotr Pietrzak – Szkoła Podstawowa w Sobolewie.

                  Julia Dominiak – Szkoła Podstawowa w Sobolewie.

III miejsce – Weronika Belka – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Woli Rębkowskiej.

                    Anna Sączała – Szkoła Podstawowa w Samogoszczy.

                   Ewelina Dybcio – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Gończycach.

Kategoria II (klasy 7-8)

I miejsce – Emilia Zuzanna Głodek – Szkoła Podstawowa w Trojanowie.

II miejsce – Maria Zielińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Garwolinie.

                    Maja Kondej – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej.

                    Klaudia Dębowska - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej.

                   Gabriela Zając – Szkoła Podstawowa nr 1 w Garwolinie.

III miejsce – Maja Kąkol – Szkoła podstawowa w Michałówce.

                     Emilia Cieplińska - – Szkoła Podstawowa nr 5 w Garwolinie.

Kategoria III ( Szkoły Ponadpodstawowe)

I miejsce – Alicja Błażejczyk – Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie.

II miejsce – Adrianna Cybulska  – Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie.

                  Julia Pracz – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie.

III miejsce – Maja Skurka – Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie.  

                  Aleksandra Przybysz – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie.