4 listopada 2022 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, w której udział wzięło 29 uczniów naszej szkoły. Test składał się ze zróżnicowanych zadań typu transformacja i parafraza zdań, wstawianie, wybór wielokrotny i tłumaczenie, uwzględniających zarówno skomplikowane zagadnienia gramatyczne, jak i leksykalne.

Wśród uczniów naszej szkoły największą ilość punktów zdobyli odpowiednio: Oliwia Gątarz, Stanisław Kuszpit, Piotr Przydnik oraz Wiktoria Wyczawska, przy czym praca Oliwii zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Olimpiadę na etapie szkolnym zorganizowały i przeprowadziły p. Anna Mucha, p. Beata Łysiak i p. Emilia Zalech.