9 listopada 2022 r. był dniem ogólnopolskich olimpiad w naszej  szkole. Uczniowie z klasy 3TEp i 3TRachp, wzięli udział w XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, która odbywała  się pod hasłem „ W świecie rosnącej inflacji. Wymiar makro– i mikroekonomiczny”, organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Natomiast uczniowie z klasy 4TRachp i 4TRachg  uczestniczyli w VII edycji Olimpiady Statystycznej, organizowanej przez GUS oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Bartłomiej Żuraw 4TRachg oraz Alicja Tylman i Kamila Niezgoda z 4TRachp, opiekę nad grupą sprawowała Barbara Jarzyna. Nauczycielem przygotowującym uczniów i nadzorującym przebieg olimpiad jest p. Maria Kowalczyk.

Życzmy uczniom, sukcesów w kolejnych zmaganiach – powodzenia.