9 listopada 2022 r. odbyła się II Konferencja Upowszechniająca Rezultaty Międzynarodowego Projektu E-STEPS (E-Skills Training on Employability Practices & Solutions) w ZS nr 1 w Garwolinie. Wszystkie produkty projektu były testowane na warsztatach, w których uczestniczyli, jako jedyni w Polsce, uczniowie naszej szkoły.

Należy podkreślić, że w konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy z całego kraju. Uczestnicy dowiedzieli się, że projekt powstał dzięki konsorcjum, które tworzy 5 organizacji z Polski, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Słowenii. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie „Euro Lider” z Lublina, pozostali partnerzy to: ERIFO z Rzymu, Valencia Inno Hub z Walencji, Know and Can Association z Sofii i University of Maribor z Mariboru. Projekt E-STEPS zakłada zwiększenie mobilności zawodowej uczniów szkół zawodowych z pięciu krajów UE poprzez zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich. Ponadto nauczyciele zapoznali się z platformą e-learningową, która pozwoli wypełnić istniejącą w szkolnictwie zawodowym lukę kompetencyjną zawiązaną z umiejętnościami miękkimi niezbędnymi na rynku pracy takimi jak: zarządzanie ścieżkę kariery, samo refleksja (mocne i słabe strony, wartości, zainteresowania) w tym samoocena i pewność siebie, inteligencja emocjonalna, zarządzanie swoim zdrowiem psychicznym (odporność na stres, rezyliencja), budowanie relacji i networking. Spotkanie prowadziła prezes Stowarzyszenia „Euro Lider” psycholog Małgorzata Mitura–Cegłowska oraz IT menager Sebastian Winek.