Głównym celem tego wydarzenia jest promocja różnorodności językowej i kulturowej, która stanowi doskonałe narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi nacjami. Dodatkowo ma zachęcać uczniów do rozwijania kompetencji językowych.

Z tej okazji  nauczyciele przygotowali wiele ciekawych konkursów, które pomogły uczniom sprawdzić swoje umiejętności językowe w praktyce. I tak nauczyciele języka angielskiego przygotowali konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych (Marta Isio, Beata Łysiak i Emilia Zalech),  gramatyczny (Anna Mucha) i recytatorski (Andrzej Szałas)  oraz  turniej  ENGLISH CLASS COMPETITION (Natasza Mikulska, Justyna Wałachowska). Nauczyciele języka rosyjskiego zorganizowali konkurs plastyczny i recytatorski w ramach, których uczniowie mieli dokonać plastycznej interpretacji dowolnego wiersza poety rosyjskiego lub przysłać film jak recytują wybrany utwór poetycki. Pomysłodawcą i organizatorem konkursów była p. Ewa Pęcak. 8 czerwca 2022 r.  odbyły się zajęcia przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Naukowego Koła Germanistów w Lublinie wraz z opiekunem p. dr Beatą Kasperowicz˗Stążką. Studenci przeprowadzili warsztaty pt. ,,Es war einmal....” wraz z inscenizację bajki braci Grimm „Frau Holle”. Podsumowanie wszystkich działań i wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 13 czerwca 2022 r. Zgromadzona młodzież miała możliwość wysłuchać nagrodzonych recytacji oraz wziąć udział w koncercie piosenek angielskich  (org. Katarzyna Ochnio, Andrzej Ostolski) oraz podziwiać prace z konkursu plastycznego.