8 czerwca 2022 r., dzięki zaproszeniu p. Anny Salwy  odbyły się zajęcia przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Naukowego Koła Germanistów w Lublinie wraz z opiekunem p. dr Beatą Kasperowicz-Stążką. Studenci przeprowadzili warsztaty pt. ,,Es war einmal....” wraz z inscenizację bajki braci Grimm „Frau Holle”.

A potem wciągnęli uczniów w rywalizacje dając im do rozwiązania karty pracy z aktywizującymi zadaniami oraz quizy. Wszystkie zadania oczywiście zachęcające do nauki niemieckiego. Pierwsze miejsce zajęła grupa p. Ewy Chodakowskiej z klasy 3d LO. Mamy nadzieję, że Koło Naukowe Germanistów zainspiruje uczniów do dalszej nauki języka niemieckiego. Dziękujemy

P.S. Od Koła dostaliśmy wyjątkową książkę  z mapami Niemiec. Może to przepowiednia naszej najbliższej podróży?