Dwieście trzydzieści jeden lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Wielki Czteroletni uchwalił konstytucję pierwszą w Polsce i w Europie, a drugą w świecie po konstytucji USA. Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i znacznie go reformująca. Z tej okazji na holu dolnym naszej szkoły została przygotowana tablica informacyjna, poświęcona temu doniosłemu wydarzeniu (p. Monika Senderek).
Ponadto społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody odbywające się w Garwolinie, bo dzisiejsze święto to hołd składany tym, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością i niepodległością.