18 października 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie, zostały wręczone Stypendia Starosty Powiatu Garwolińskiego dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce. Wśród 11 nagrodzonych uczniów znalazła się uczennica Weronika Kasznia z klasy III Liceum Ogólnokształcącego i Tomasz Miętus – uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik informatyk.

Stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom wręczył wicestarosta powiatu Marek Ziędalski. Uczniom, ich rodzicom, wychowawcom oraz dyrektorom szkół gratulowali mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska, wicekurator mazowiecki Dorota Skrzypek oraz przewodniczący rady powiatu Waldemar Trzaskowski.

Gratulujemy!