Młodzież, Pracownicy i Absolwenci oraz Przyjaciele ZS nr 1 z ogromnym zainteresowaniem przyjęli wyzwanie „60 na 60” i uczestniczyli w nim z wielką pasją i oddaniem.

–  przeszliśmy, przebiegliśmy i przejechaliśmy 6 260,78 km!

– w trzech konkurencjach wystartowało razem – 58 osób!

Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim uczestnikom!

KATEGORIE OPEN

KONKURENCJA – CHODZENIE:

Kategoria Open Kobiet:

 • Katarzyna Bajera (3TGiPCp) – 265,00 km
 • Alicja Urbaniak (3dLOp) – 228,08 km
 • Elżbieta Nomirska – Pracownik Szkoły – 140,06 km

Kategoria Open Mężczyzn:

 • Łukasz Paziewski (3dLOp) – 256,21 km
 • Daniel Karczmarczyk – Przyjaciel Szkoły – 119,91 km
 • Andrzej Szałas – Pracownik Szkoły – 75,94 km

KONKURENCJA – BIEG

Kategoria Open Kobiet:

 • Monika Pilarska – Przyjaciel Szkoły – 329,28 km
 • Monika Galas (3bLOg) – 91,63 km
 • Joanna Soszka – Pracownik Szkoły – 73,54 km

Kategoria Open Mężczyzn:

 • Mateusz Mikulski – Absolwent Szkoły – 290,14 km
 • Jacek Makuch – Przyjaciel Szkoły – 220,30
 • Andrzej Szałas – Pracownik Szkoły – 206,18

KONKURENCJA – JAZDA NA ROWERZE

Kategoria Open Kobiet:

 • Gabriela Zalech (2TGiPC) – 583,97 km
 • Kinga Zduńczyk (2TGiPC) – 581,22 km
 • Beata Żak – Pracownik Szkoły – 180 km

Kategoria Open Mężczyzn:

 • Robert Tomaszek – Absolwent Szkoły – 223,89 km
 • Daniel Karczmarczyk – Przyjaciel Szkoły – 190,65 km
 • Jacek Dębek – Pracownik Szkoły –185,42 km

KATEGORIE SZCZEGÓŁOWE:

BIEG:

Kategoria Uczeń:

 • Monika Galas (3bLOg) – 91,63 km
 • Michał Szustek (3TRachg) – 89,67 km
 • Jakub Ochnio (3dLOp) – 60,35 km

Kategoria Pracownik Szkoły:

 • Andrzej Szałas – 206,18 km
 • Joanna Soszka – 73,54 km
 • Piotr Szyćko – 72,32 km

Kategoria Absolwent i Przyjaciel Szkoły:

 • Monika Pilarska – 329,28 km
 • Mateusz Mikulski – 290,14 km
 • Jacek Makuch – 220,30 km

CHODZENIE:

Kategoria Uczeń:

 • Łukasz Paziewski (3dLOp) – 279,56 km
 • Katarzyna Bajera (3TGiPCp) – 265 km
 • Alicja Urbaniak (3dLOp) – 228,08 km

Kategoria Pracownik Szkoły:

 • Elżbieta Nomirska – 140,06 km
 • Ewa Pęcak – 76,19 km
 • Andrzej Szałas – 75,94 km

Kategoria Absolwent i Przyjaciel Szkoły:

 • Daniel Karczmarczyk – 119,91 km
 • Sylwia Karczmarczyk – 118,80 km

JAZDA NA ROWERZE:

Kategoria Uczeń:

 • Gabriela Zalech (2TGiPC) – 583,97 km
 • Kinga Zduńczyk (2TGiPC) – 581,22 km
 • Szymon Belka (3TEp) – 102,10 km
 • Daria Rodak (3TRachg) – 100,29 km

Kategoria Pracownik Szkoły:

 • Jacek Dębek – 185,42 km
 • Beata Żak – 180,00 km
 • Łukasz Michaluk – 61,08 km

Kategoria Absolwent i Przyjaciel Szkoły:

 • Daniel Karczmarczyk – 190,65 km
 • Sylwia Karczmarczyk – 103,33 km
 • Jacek Makuch – 41,18 km

Regulamin rywalizacji, codzienne aktualizacje oraz jej ostateczne wyniki są dostępne na stronie internetowej www.informatykjd.pl