Harmonogram egzaminów poprawkowych 25-26 sierpnia 2022:

25 sierpnia 2022 r. - czwartek

Fizyka
egzamin pisemny – godz. 8.00
egzamin ustny – od godz. 9.00

matematyka
egzamin pisemny – godz. 8.30

egzamin ustny – godz. 9.30
3 TRach (G)
3 TRek (P)
3 bLO (G)
3 cLO (P)
4 TOR (G)
2 TRach (P)

 

historia
egzamin pisemny – godz. 10.00

egzamin ustny – godz. 11.00

 

26 sierpnia 2022 r. - piątek

język polski
egzamin pisemny – godz. 8.00

egzamin ustny – godz. 9.00 

 

matematyka

egzamin pisemny – godz. 8.30
egzamin ustny – godz. 9.30
1 TI
3 TRek (G)
3 TI (G)
2 TRek (P)
2 bLO (P)

 

chemia
egzamin pisemny - godz. 9.30

egzamin ustny – godz. 10.30

język angielski, j. angielski zawodowy
egzamin pisemny - godz. 10.00
egzamin ustny – godz. 11.00

 

programowanie aplikacji
egzamin praktyczny– godz. 8.00

 

przedmioty ekonomiczne –rachunkowość, rachunkowość finansowa, organizacja biura

egzamin pisemny – godz. 8.30
egzamin ustny – godz. 9.30