Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych jest prowadzona elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej firmy VULCAN pod nazwą "Nabór szkół ponadpodstawowych VULCAN." Kandydacie pamiętaj, że składasz tylko jeden wniosek w systemie do wszystkich szkół, do których chcesz złożyć wniosek w tym systemie (maksymalnie do 3 szkół, ale do dowolnej liczby oddziałów w każdej z tych 3 szkół) - jeden wniosek zbiorczy do wszystkich szkół!

W systemie po wprowadzeniu wszystkich danych jeśli wniosek jest już gotowy naciśnij przycisk „Złóż wniosek”. Wniosek papierowy po wydrukowaniu i podpisaniu przez kandydata i oboje rodziców zanosisz tylko do jednej szkoły – do szkoły, która jest w twoim wniosku na pierwszym miejscu na liście twoich preferencjiUwaga: Nie składasz kilku osobnych wniosków do każdej ze szkół z tego systemu elektronicznego. Nie modyfikujesz wniosku, aby wydrukować osobne wnioski do każdej ze szkół. Ostateczny złożony wniosek elektroniczny w systemie i wniosek papierowy muszą być identyczne – będzie to weryfikowane.

Po złożeniu wniosku w szkole pierwszego wyboru w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz.15.00) kandydat musi wprowadzić w systemie rekrutacji elektronicznej  w swoim koncie w "Arkuszu osiągnięć" swoje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Pamiętaj, że pomimo systemu rekrutacji elektronicznej zanosisz do szkoły pierwszego wyboru również dokumenty papierowe w terminach wymaganych przepisami prawa (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

Ponadto po wywieszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do szkół zanosisz do szkoły, do której się zakwalifikujesz oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty na potwierdzenie woli przyjęcia do tej szkoły (również fotografie, kartę zdrowa ucznia, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także inne dodatkowe dokumenty). Dowiedz się w szkole, do której składasz wniosek jakie dokumenty papierowe musisz donieść i w jakim terminie. Dostarczając dokumenty zachowaj zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem (maseczka, dezynfekcją rąk).

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie w zakładce "Rekrutacja" "Szkoła dzienna."

LINK DO REKRUTACJI