19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, największego zrywu zbrojnego Żydów podczas II wojny światowej. W tym dniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Dlaczego właśnie żonkile stały się symbolem zbiorowej pamięci o powstaniu? Marek Edelman, uczestnik tych wydarzeń, który przeżył likwidację getta, w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by uczcić pamięć swoich towarzyszy. Każdego roku gromadziło się z nim coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Dziś nasza szkoła również postanowiła włączyć w akcję Żonkile, aby uczcić Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim. Wszystkim uczniom, którzy się w nią zaangażowali, serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była p. A. Czypionka