W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. Również sytuacja międzynarodowa sprzyjała sprawie polskiej.

Wybuchła Wielka Wojna - zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej. Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili nigdy marzeń o odzyskaniu niepodległości. To marzenie 11 listopada 1918 roku stało się faktem, dlatego dziś pamiętamy o o tych wydarzeniach. Z tej okazji 10 listopada pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, p. dyrektor Marzena Tudek wraz z wicedyrektorami p. Edwardem Czypionką, p. Tomaszem Turkiem i p. Dariuszem Stanaszkiem, złożyli kwiaty. Brać uczniowską reprezentowały uczennice  Klaudia Winek i Alicja Przybysz (3bLO) oraz Łukasz Dąbrowski (4a TE).