Każdy uczeń jest inny i wnosi do zespołu klasowego różne doświadczenia, zainteresowania i normy zachowania. "Dzięki działaniom integracyjnym możliwe jest zarówno lepsze poznanie siebie nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa."

Dlatego uczniowie klasy 1d LO pod opieką p. Beaty Żak, nie tylko rozwinęli swoje kompetencje społeczne, lecz także mogli poznać przyrodę Leśnej ścieżki przyrodniczo-kulturowej położonej w Leśnictwie Huta Garwolińska na terenie najpiękniejszych lasów powiatu garwolińskiego. Na całej długości ścieżki umieszczone są tabliczki opisujące gatunki drzew, krzewów, roślin zielonych i krzewinek występujących na ścieżce oraz informacje dotyczące zwierząt i owadów żyjących w tym ekosystemie. Dzięki czemu uczniowie mogli również poszerzyć swoją wiedzę z ekologii.