16 września 2020 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym  Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Tym razem, ze względu na problemy organizacyjne,  młodzież musiała oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w szpitalu. 

Mimo utrudnień znaleźli się wśród nas chętni, którzy oddali krew, aby wspomóc leczenie chorej na białaczkę Oliwki. Do akcji przystąpiły 24 osoby.

Dziękuję bardzo wszystkim osobom zaangażowanym!

Jeśli nie mogliście wziąć udziału w tej akcji kolejne planujemy na:

18 listopada 2020 r.

17 lutego 2021 r.

21 kwietnia 2021 r.

Koordynator Iwona Jończyk

Foto Michał Siejka