W roku szkolnym 2019/2020 Wiktoria Olko wzięła udział w programie stypendialnym organizowanym na terenie Województwa Mazowieckiego dla uczniów szkół zawodowych.

 

Celem realizacji projektu było porównanie funkcji aparatu komórkowego i lustrzanki cyfrowej w odniesieniu do jakości wykonywania przez nie fotografii oraz ich poddania dalszej obróbce graficznej. W ramach projektu powstała prezentacja multimedialna oraz album, które pozwalają dostrzec różnice charakteryzujące te urządzenia i produkt finalny po edycji w programie graficznym. Praca rozwinęła umiejętności fotograficzne i graficzne uczennicy oraz poszerzyła wiedzę w tym zakresie. 

opiekun Marta Ozóg