Język włoski poziom podstawowy godzina 8.00.

Główne wejście od osiedla Kościuszki – brama główna

 Przez główne wejście:

— do sali  203 ub.LO

 

Język włoski poziom rozszerzony godzina 13.00.

Główne wejście od osiedla Kościuszki – brama główna

 Przez główne wejście:

— do sali  203 ub. LO.