Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 16 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z biologii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Biologia poziom rozszerzony godzina 8.00.

 

Główne wejście od osiedla Kościuszki – brama główna

Przez główne wejście:

do auli szkolnej klasy IIIb LO, IIIc LO, IIId LO, ub. LO, IV  TOR,  IV TCPG.

 

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony godzina 13.00.

 

Główne wejście od osiedla Kościuszki – brama główna

Przez główne wejście:

do auli szkolnej klasy III a, b, LO, ub. LO, IVb TE, IV TOR,  ub. LOz.

do sali 203 (przypisane osoby).