Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 15 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z matematykifilozofii

Matematyka poziom rozszerzony godz. 8.00.

 

Wejście furtką od ul. Warszawskiej od strony Tesco

Przez metalowa bramę :

do sali nr 14  IV TCPG.

do sali nr 15 przypisane osoby.

do sali  nr 16 przypisana osoba.

Przez drzwi ewakuacyjne przy  automatach:

do auli szkolnej klasy IIIc LO, IIId LO, ub. LO, IVa TE, IV TI.

 

Filozofia poziom rozszerzony godzina 13.00

 

Wejście furtką od ul. Warszawskiej od strony Tesco

Przez drzwi ewakuacyjne przy  automatach:

do auli szkolnej klasy IIIa LO, IIIbLO, IIIc LO, ub. LO, IVb TE, IV TOR, IV TI, IV TCPG, przypisana osoba.