W związku z Covid–19 oraz wytycznymi GIS prosimy Maturzystów  o wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie. Należy zastosować się do zmieszczonego harmonogramu. 

Poniedziałek (08.06.2020 r.) Język polski - poziom podstawowy

 

Klasa 4a TE – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (sala nr 7).

Klasa 4b TE – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (sala nr 7).

Klasa 4 TOR – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (aula).

Klasa 4 TCPG – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (aula).

Klasa 4 TI i ub. T – zdający wchodzą od 8.10 do 8.30 (nr 1-15),  8.30-8.50 (nr 16-30 ub T) (sala nr 12).

Klasa 3a LO – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (sala nr 8).

Klasa 3c LO, ub. LO, ub.LO(z) – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (sala nr 8).

Klasa 3b LO – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (sala nr 8).

Klasa 3d LO – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (sala nr 8).

 

Osoby piszące w pozostałych salach proszę o wchodzenie do sal od 8.30 zgodnie z listą.

Egzamin rozpoczynamy punktualnie o godz. 9.00.

 

Ostatnie 10 minut zostawiamy sobie na tzw. zdarzenia losowe.

Uwaga!

Jeżeli osoba zdająca przyjdzie wcześniej a przy wyznaczonym dla niej wejściu nikogo nie będzie, to należy wchodzić  nie czekając na ustaloną godzinę.

 

Poniedziałek (08.06.2020 r.) Język polski - poziom rozszerzony

Klasy liceum  – zdający wchodzą od 13.00 do 13.30 (aula).

Klasa technikum – zdający wchodzą od 13.30 do 13.50 (aula).

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 14.00.

 

Wtorek (09.06.2020 r.) Matematyka – poziom podstawowy

Klasa 4b TE – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (sala nr 7).

Klasa 4a TE – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (sala nr 7).

Klasa 4TCPG – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (aula).

Klasa 4 TOR – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (aula).

Klasa 4 TI – zdający wchodzą od 8.10 do 8.30 (sala nr 12).

Klasa ub. T  –  zadający wchodzą do 8.30 do 8.50 (sala nr 12). 

Klasa 4 TI – zdający wchodzą od 8.30 do 8.50  (sala nr 14 przypisane osoby).

Klasa 3c LO – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (sala nr 8).

Klasa 3aLO, ub. LO, ub.LO(z)  – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (sala nr 8).

Klasa 3d LO  – zdający wchodzą od 8.00 do 8.25 (sala nr 8).

Klasa 3b LO  – zdający wchodzą od 8.25 do 8.50 (sala nr 8).

 

Osoby piszące w pozostałych salach proszę o wchodzenie do sal od 8.30 zgodnie z listą.

Egzamin rozpoczynamy punktualnie o godz. 9.00

 

Środa (10.06.2020 r.)  Język angielski – poziom podstawowy.

Klasa  3a LO – zdający wchodzą od 8.00 do 8.20 (aula).

Klasa  3b LO  – zdający wchodzą od 8.20 do 8.35 (aula).

Klasa  3c LO  – zdający wchodzą od 8.35 do 8.50 (aula).

 

Pozostali  zdający wchodzą od 8.30 zgodnie z wywieszoną listą (małe sale do 12 piszących).

Egzamin rozpoczynamy punktualnie o godz. 9.00

 

Środa (10.06.2020 r.)  Język angielski – poziom rozszerzony.

Klasa  4TcPG  – zdający wchodzą od 13.00 do 13.15 (aula).

Klasa  4TI   – zdający wchodzą od 13.15 do 13.30 (aula).

Klasa  4a TE – zdający wchodzą od 13.30 do 13.40 (aula).

Klasa  4b TE, 4 TOR – zdający wchodzą od 13.40 do 13.50 (aula).

 

Pozostali zdający wchodzą od 13.30 zgodnie z wywieszoną listą (małe sale do 12 piszących).

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 14.00

Uwaga!

Oczywiście, jeżeli osoba zdająca przyjdzie wcześniej a przy wyznaczonym dla niej wejściu nikogo nie będzie, to należy wchodzić nie czekając na ustaloną godzinę.