Procedury wejścia na teren szkoły obowiązujące w dniu 10 czerwca 2020 roku w trakcie egzaminu maturalnego z języka angielskiego poziom podstawowy.

Główne wejście od osiedla Kościuszki – brama główna:

 

do sali nr 103 IV TI.

do sali nr 119 IV TI.

do sali nr 120 IV TCPG.

do sali nr 121 IV TCPG.

do sali nr 122 ub. T, ub. LOz.

 

przez szatnię szkolną:

do sali nr 20 IIId LO.

do sali nr 21 przypisane osoby z klas IIIc LO, IIId LO, IV TI , IV TCPG, IVb TE.

do sali nr 28 IVa TE.

do sali nr 29 IVa TE.

do sali nr 30 IVb TE.

 

Wejście bramą od ul. Warszawskiej przy internacie:

 

przez metalowa bramę:

do sali nr 13 –stara matura ub. T.

do sali nr 14 IIId LO.

do sali nr 15 IIId LO, ub. LO.

do sali nr 16 (przypisane osoby).

do sali nr 109 (przypisana osoba).

do sali nr 111 IVb TE.

do sali nr 112 IV TOR.

do sali nr 114 IV TOR.

 

Wejście furtką  od ul. Warszawskiej od strony Tesco:

 

przez drzwi ewakuacyjne przy  automatach:

do auli szkolnej IIIa LO, IIIb LO, IIIc LO.

do biblioteki (przypisane osoby).

do sali nr 204 (przypisana osoba).

do sali nr 203 (przypisana osoba).